Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Wspaniały sukces Pawła Kuderskiego ! 

23 kwietnia 2021

Paweł Kuderski – uczeń klasy 3f  został laureatem XXXIII Olimpiady Filozoficznej 2020/2021. Jest to pierwszy taki sukces w historii szkoły. Uczniowie naszego LO brali udział w olimpiadzie filozoficznej niejednokrotnie, docierając do zawodów okręgowych, jednak żadnemu nie udało dostać się do zawodów centralnych. Dopiero Paweł znalazł się w grupie uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju. Egzamin centralny przeprowadzony przez komisję w Warszawie miał charakter egzaminu ustnego, który składał się z dwóch części: 

        – pierwszej, polegającej na obronie pracy pisemnej i odpowiedzi na pytania komisji, 

        – drugiej, polegającej na analizie krótkiego fragmentu tekstu filozoficznego i             odpowiedzi   na pytania komisji. 

Temat pracy Pawła brzmiał: Kiedy i w jaki sposób demokracja może prowadzić do populizmu? 

Opiekunem Pawła była Pani Amelia Zdunek. 

 

Serdecznie Pawłowi gratulujemy i życzymy sukcesów na maturze!