Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Opis i cel projektu.

Od roku szkolnego 2019/2020 realizujemy w szkole projekt „DziałaMY!”- Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań.
Celem projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne w samorządach Metropolii Poznań.
W ramach projektu w szkole utworzono Szkolny Klub Młodego Obywatela, w którym realizowany jest program edukacyjny kształtujący młodzież odpowiedzialną obywatelsko i społecznie, uważną na otoczenie, respektującą prawa innych i chętnie angażującą się w wolontariat wspierający osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze.
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Patronat nad projektem objęli- Prezydent Poznania oraz Starosta Poznański.
W ramach projektu uczniowie pod opieką nauczyciela realizują 3 działania społeczno- obywatelskie:
1. zorganizowanie szkolnego Budżetu Obywatelskiego
2. zorganizowanie akcji wolontariackiej na rzecz osób starszych lub/i z niepełnosprawnościami
3. zorganizowanie inicjatywy społecznej/obywatelskiej na rzecz lokalnej społeczności
oraz biorą udział w cyklu warsztatów tematycznych w tym:
1. na temat tworzenia własnych projektów obywatelskich i społecznych
2. przygotowujących do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego
3. na temat starości z wykorzystaniem kombinezonu starości
4. na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego.

W projekcie bierze udział grupa 29 uczniów klasy drugiej liceum realizujących wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Opiekunem jest nauczyciel Anna Lehmann.

Uniwersytet w Twojej Szkole

Od połowy ubiegłego roku nasza szkoła dysponuje salą do konferencji strumieniowej, która umożliwia interaktywne uczestnictwo uczniów w wykładach prowadzonych z dowolnej części Polski. Jest to podstawowy element projektu E-szkoła Moja Wielkopolska, w którym uczestniczy nasz szkoła. Do tej pory uczniowie uczestniczyli w kilkunastu wykładach – ostatnio –  we wtorek 16 kwietnia – odbył się w sali multimedialnej, wykład Więźniowie i uciekinierzy, czyli jak powstaje zbiór Mandelbrota,  prowadzony przez dr Tomasza Karolaka z UAM z Wydziału Matematyki i Informatyki. Wykładowca przedstawił fraktale i liczby zespolone oraz znaczenie tych odkryć dla rozwoju nauki.

Mając do dyspozycji zaawansowany sprzęt mogliśmy przystąpić do kolejnego projektu przygotowanego przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu „Uniwersytet w twojej szkole. Uniwersytet w twoim mieście”. W ramach tego projektu zawarte zostało porozumienie pomiędzy czternastoma wydziałami UAM i dwudziestoma siedmioma szkołami ponadgimnazjalnymi z całej Wielkopolski. Dyrektor szkoły został członkiem Rady Konsultacyjnej projektu. Projekt umożliwia integrację procesu edukacji w szkole z poznańskimi szkołami wyższymi, dzięki czemu szkoła może zrezygnować z jednostkowego tworzenia klas partnerskich z uniwersytetami (medycznej, pedagogicznej, językowej) co staje się powoli działaniem anachronicznym, na rzecz całościowego projektu integrującego proces nauczania.

Partnerzy projektu: UAM w Poznaniu, Politechnika Poznańska i Uniwersytet Medyczny.


Cel projektu
:

zbudowanie (poprzez m.in. wykłady on-line, spotkania profesorów z młodzieżą w szkołach) w Wielkopolsce integralnego systemu edukacji i oświaty, elastycznie reagującego na zmieniające się potrzeby i wyzwania, uwzględniającego rozmaite profile klas (w tym klas akademickich różnego typu). Program ma łączyć zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie: wykładowca – uczeń (słuchacz, uczestnik) z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji i e-lernigu. Zapewnienie młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania pełnej oferty edukacyjnej (spotkania z najwybitniejszymi przedstawicielami świata nauki, kultury, sztuki i życia publicznego, wyjazdowe „noce (albo dni) młodych uczonych, osobne dni chemii czy historii w szkole itp.) Organizowanie różnego typu konferencji, telekonferencji, konkursów i spotkań. Program tak zaplanowany ma być realizowany nie tylko przez wykładowców, ale również przez nauczycieli na dodatkowych zajęciach.

Propozycje rozkładu spotkań (wideokonferencja)

4 bloki tematyczne (w każdej szkole realizowane są wszystkie bloki tematyczne: 1 – matematyka, fizyka, chemia; 2-biologia i geografia; 3 – historia i język polski; 4 – filologie obce).

W ramach tego projektu  w środę 17 kwietnia uczestniczyliśmy w drugim wykładzie z filologii angielskiej  Formalne i nieformalne symbole Australii

– prowadzący, drTomasz Skirecki, Wydział Anglistyki UAM.

Uczestnikami tego spotkania z nauką byli uczniowie klasy trzeciej gimnazjum oraz klasy trzeciej liceum. Oprócz naszej szkoły uczestniczyły także Czarnków, Międzychód oraz Krotoszyn. Wykład trwał 1,5 godziny. Podzielony był na dwie części: około 50-60 minut wykład a później pytania do prowadzącego. W trakcie wykładu prowadzący również może skierować do uczniów pytania.

 

17. kwietnia bieżącego roku klasa III Gimnazjum Dwujęzycznego wzięła udział w niecodziennej lekcji. Był to interaktywny wykład na temat Australii i jej etnografii, kultury oraz polityki. Razem z nami w lekcji uczestniczyły szkoły z Krotoszyna, Czarnkowa i Międzychodu. Wszystko to było możliwe dzięki interaktywnej sali, która umożliwia udział w zajęciach na odległość. Całe zajęcia odbywały się w języku angielskim. W trakcie wykładu uczniowie odpowiadali na pytania, a następnie wzięli udział w dyskusji o „The Lucky Land”. Aborygeńska kultura i fascynująca przyroda tego kraju wywarły na nas duże wrażenie. Mamy nadzieję, że ta pilotażowa lekcja była wstępem do kolejnych interesujących wykładów. Pytania zadawane w czasie wykłady były przeróżne – od sportu, poprzez australijskie szkoły, a na dywagacjach, w którą stronę Australijczycy wkręcają śrubki zakończywszy. Było to wspaniałe doświadczenie.

                                                                                              Mikołaj Majsner

                                                                                         Klasa III Gimnazjum

 

Galeria

eSzkoła Moja Wielkopolska

Od połowy ubiegłego roku nasza szkoła dysponuje salą do konferencji strumieniowej, która umożliwia interaktywne uczestnictwo uczniów w wykładach prowadzonych z dowolnej części Polski. Jest to podstawowy element projektu E-szkoła Moja Wielkopolska, w którym uczestniczy nasz szkoła. Do tej pory uczniowie uczestniczyli w kilkunastu wykładach – ostatnio –  we wtorek 16 kwietnia – odbył się w sali multimedialnej, wykład Więźniowie i uciekinierzy, czyli jak powstaje zbiór Mandelbrota,  prowadzony przez dr Tomasza Karolaka z UAM z Wydziału Matematyki i Informatyki. Wykładowca przedstawił fraktale i liczby zespolone oraz znaczenie tych odkryć dla rozwoju nauki.

Comenius – podsumowanie konkursu

Informujemy, że zwycięzcami konkursu na okładkę do filmu „Making local heritage global”, zrealizowanego przez uczniów naszej szkoły oraz uczniów z węgierskiego Sopron, zostali Bartosz Górka i Paweł Czeterbok z klasy ID. Gratulujemy.

KONKURS COMENIUSA

7 czerwca 2013 roku odbył się pierwszy pokaz filmu „Making local heritage global” zrealizowanego w ramach programu COMENIUS. Ogłaszamy konkurs na okładkę płyty, na której znajdzie się ten film – termin do 13 czerwca 2013. Szczegółowe informacje można uzyskać u p.p.Jolanty Czeterbok i Katarzyny Wojciechowskiej. Film można oglądnąć w zakładce Szkolna Telewizja.

SUKCES W PROJEKCIE KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Szanowni Państwo,

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować, że uczeń z Państwa szkoły Marcin Rozmiarek w konkursie na najciekawsze sprawozdanie z zajęć pilotażowych programu edukacyjnego „Kształtowanie przestrzeni” otrzymał nagrodę specjalną za plakat propagujący ten program. Serdecznie gratulujemy wygranej.

Jednocześnie będzie nam miło gościć dyrekcję szkoły, nauczycieli prowadzących oraz całą grupę uczniów na gali wręczenia nagród w dn. 12 czerwca 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie IARP w Warszawie przy ul. Stawki 2a. Zwycięscy konkursu będą proszeni o osobiste przedstawienie i opowiedzenie o swoich prezentacjach.

Wyniki oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie www.izbaarchitektow.pl w zakładce Powszechna edukacja architektoniczna.

WIEŚ MIASTO METROPOLIA

Dziś (16 kwietnia) rozpoczęliśmy nowy cykl zajęć związany z przestrzenią, w której żyjemy. Wypuściliśmy uczniów na “architektoniczne łowy”, z aparatami fotograficznymi i otwartą glową na zapamietywanie mijanych budynków. Spacer ulicą Poznańską, przy której znajduje się szkoła, był pewną odmianą w dotychczasowym trybie lekcyjnym. Po powrocie uczniowie musieli uporać się z białą kartką, która miała stać się odbiciem ulicy i jej zabudowy. W zdumienie może wprawić młoda pamięć, zdolna zapamiętać nie tylko budynki ale też przeróżne detale architektoniczne. Naprawdę powstały całkiem niezłe szkice!

(23 kwietnia) Za temat zajęć obraliśmy przestrzeń publiczną. Najpierw pokierowaliśmy dyskusję tak, by otrzymać definicję przestrzeni publicznej- nie było to trudne przy tylu myślących głowach. Następnie zaczęliśmy się zastanawiać nad miejscem w którym lubimy spędzać czas wolny, w obrębie przestrzeni publicznej. Te miejsca bliskie uczniom zostały zaznaczone na mapkach Śremu- każdy wkleił karteczkę ze swoim imieniem w miejscu sobie bliskim. No i ostatnia kwestia poruszana na lekcji, to uzasadnienie swojego wyboru – z jakich powodów właśnie tam, a nie gdzieś indziej często można nas spotkać.  Zadanie domowe: wykonać zdjęcia panoramiczne (z czterech stron) swojego miejsca.

(30 kwietnia) Lekcja bardziej teoretyczna. Za pomocą wykładu ilustrowanego zdjęciami przybliżyliśmy uczniom pewne pojęcia z zakresu kompozycji przestrzeni publicznej.  Linie wprowadzające, zatrzymujące wzrok, dominanty, nie są już dla nich enigmą. Uzupełnione zdjęciami ciekawych parków krajobrazowych na świecie mogą stać się inspiracją do odbierania przestrzeni publicznej jako jednej tkanki, w której poszczególne elementy mają różne zadania, od harmonijengo uzupełniania się, do nagłego przyciągania wzroku ku ważnemu elementowi w tej przestrzeni.

(21 maja) Analiza “własnej” przestrzeni publicznej sprzed 2 lekcji. Uczniowie podzieleni na grupy według miejsc, w ktorych spędzają czas zastanawiają się jakie są pozytywy i negatywy wybranych i ulubionych miejsc. Następnie analizują wybraną przestrzeń z punktu widzenia innej grupy społecznej np. matek z dziećmi lub osób starszych.  Wnioski przedstawiają na forum klasy.

(24 maja) Przestrzeń miejska miasteczka Jarosław. Na dzisiejszych zajęciach zaprosiliśmy uczniów do spaceru po malowniczym Jarosławiu w programie Google Earth. Wyszukiwaliśmy historyczne obiekty, spacerowaliśmy po rynku i okolicznych ulicach. Na zakończenie wyszukiwaliśmy w tej konkretnej przestrzeni pojęcia poznane na wykładzie – linie prowadzące, zatrzymujące, dominnaty, wnętrza obojętne lub kierunkowe.

Na kolejnych zajęciach planujemy wraz z uczniami zastanowić się, czy w przestrzeń publiczną, w której spędzają wolny czas należy wprowadzic jakieś zmiany, czy jest coś czego im tam brakuje. Jeśli tak, to wspólnie postaramy się tych zmian dokonać.

Projekt pod patronatem Krajowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej  prowadzony jest we współpracy z wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej

Projekt prowadzą: Cezary Czemplik, Dawid Majewski, Martyna Konecka (Politechnika Poznańska),  Katarzyna Piasecka (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie)

SPRAWOZDANIE Z PILOTAŻU

Projekt „Kształtowanie przestrzeni“

– zajęcia pilotażowe w klasie 2 gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie.

Zajęcia podzieliliśmy na cykle, tak aby każdy cykl stanowił odrębną całość. Jako pierwszy wybraliśmy temat „Mój dom“, gdyż jest on uczniom najbliższy.

                Na pierwszej lekcji wprowadzającej do całego pilotażu uczniowie wykonali plakat informujący o całym projekcie. Efektem końcowym było kilka bardzo ciekawych prac, spośród których jury wybrało 1 najlepszy.

                (19 marca) Na pierwszych zajęciach odbyło się spotkanie z miejscowych architektem Robertem Mizerą, który przeprowadził z dziećmi pomiary klasy lekcyjnej (krótki wykład z oznaczeń architektonicznych i metod mierzenia). Klasę podzielono na mniejsze grupy i każda z nich miała przygotować kład bądź rzut klasy.  Zebrane doświadczenia posłużyły do wykonania zadania domowego: pomiar pokoju. Większość pomiarów wykonana była dobrze, największym problemem był brak czasu na dokończenie rysunków „na czysto”. Rysunki kończone były w domu.

                (26 marca) Zajęcia poprowadził Cezary Czemplik z Wędrownych Architektów (krótki wstęp o funkcjonalnych rozwiązaniach w pokojach mieszkalnych) po czym przystąpiono do oceny i sprawdzenia przyniesionych przez uczniów inwentaryzacji. Inwentaryzacje w większości były poprawnie wykonane, czasami tylko wystąpiły małe nieścisłości (np. nie zaznaczenie nadwieszonych mebli, pominięcie grubości ścian, niewrysowanie krzeseł (uznanie ich za elementy ruchome). Po korektach zadaniem domowym było przygotowanie planszy z rzutem pokoju, zdjęciami, krótkim opisem dotyczącym zainteresowań właściciela i zastanowienie się nad ingerencjami w przestrzeń mieszkalną własnego pokoju.

w parach, materiałem wyjściowym były wykonane w domu i przyniesione na lekcję plansze. Zadanie polegało na wejściu w rolę architekta i dokonaniu zmiany projektowej pokoju kolegi/koleżanki. Zmiany rysowane były na kalce techniecznej.

Uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem. Inspirujace było dla nich przyjęcie roli raz klienta, który musial przedstawić pokrótce jakich zmian oczekuje, następnie architekta, który zmian dokonuje.

Zadaniem domowym było przygotowanie planszy/ kolażu  zawierającego inspiracje do wykonania wystroju wnętrza.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem weszli w pilotaż programu. Myślę, że dużym plusem jest obecność na zajęciach architektów, wykładowców i studentów architektury. Widzę jak bardzo uczniowie są zmotywowani do pracy, poprzez kontakt ze specjalistami w dziedzinie. Dla mnie samej, nauczyciela prowadzącego zajęcia artystyczne, jest to świetna nauka i przygotowanie do prowadzenia kolejnych zajęć według scenariuszy lekcji w tej chwili realizowanych.

ZAJĘCIA PILOTAŻOWE

Program pilotażowych zajęć architektonicznych „Kształtowanie Przestrzeni” w klasie II Gimnazjum Dwujęzycznego w Śremie.

MÓJ DOM

Lekcja I  –  Rzut poziomy klasy (19 marca)
Osoba prowadząca – architekt
Przebieg zajęć – uczniowie zostają podzieleni na grupy i każdej z grup przydziela się  zadanie wymierzenia klasy a następnie przeniesienia pomiarów na papier w skali 1:50. Konieczne jest zaznajomienie uczniów z symbolami architektonicznymi.
Potrzebne materiały: taśmy miernicze, papier w kratkę, ołówek
ZAD.DOM. Uczniowie wykonują rzut poziomy swojego pokoju.

Lekcja II – Rzuty poziome, elewacje, przekroje.(26 marca)
Osoba prowadząca -architekt
Przebieg zajęć : Wykład systematyzujący nowo poznane pojęcia. Po wykładzie dyskusja.
ZAD.DOM. Uczniowie dokonują zmiany projektowej w rozrysowanych przez siebie pokojach.

Lekcja III – Kolorystyka we wnętrzu (9 kwietnia)
Osoba prowadząca : projektant
Przebieg zajęć : Uczniowie w trakcie wykładu zapoznają się z oddziaływaniem kolorów.
Następnie na swoje projekty pokojów nanoszą wybraną kolorystykę.
Nauczyciel zbiera od wszystkich projekty (jest to warunek by czynnie uczestniczyć w kolejnych zajęciach.)
Potrzebne materiały : projekty wykonane w domu, kredki.

Lekcja IV – Konsultacja z architektem (16 kwietnia)
Osoby prowadzące: architekci
Przebieg zajęć : Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Każdej grupie zostaje przydzielony architekt, który z uczniami omawia  wykonane przez nich projekty.

Lekcja V –  Projektowanie w SketchUp (23 kwietnia lub w innym terminie na lekcji infromatyki)
Osoba prowadząca : architekt
Przebieg zajęć: Uczniowie przenoszą swoje projekty w wersje trójwymiarowe za pomocą programu SketchUp.
Potrzebne materiały: sala informatyczna, komputery z dostępem do internetu

Historia (2 godz. lekcyjne) spacer po mieście wybranymi ulicami. Zapamiętywanie budynków, szkicowanie w skali, dobieranie kolorystyki itp.

Matematyka (2 godz. lekcyjne) wyszukiwanie brył geometrycznych w podanych budynkach.