Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na poniedziałek, 16 grudnia 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  IID  D.Cieślińska  wolna
 3  IIID  D.Cieślińska  J.Skotarczak
 4  IIID  D.Cieślińska  T.Fijałkowski (j.polski)
 5  ID  D.Cieślińska  M.Frąckowiak (fizyka)
6  IK  D.Cieślińska  J.Skotarczak
 7  IJ  D.Cieślińska Biblioteka ( A.Drwęska)
 1 i 2  IIB  B.Kacprzak  wolna
 5 i 6  IIC B.Kacprzak  M.Sokołowska-Nowak (chemia)
 4  1I  Ks.M.Kubiak  M.Sokołowska-Nowak (chemia – cała klasa)
 6  IIB  Ks.M.Kubiak  B.Kacza (j.polski – cała klasa)
 8  IIIA  Ks.M.Kubiak  wolna
 3 i 4  Gr. roz. kl. III  K.Sarnowska  K.Grzesiak razem z gr. rozszerz.
 1  IG  I.Wołowiec  M.Tomczyk cała klasa
 2  IC  I.Wołowiec  A.Owczarczak cała klasa
 5 i 6  IB  I.Wołowiec  A.Owczarczak cała klasa
 7  ID  I.Wołowiec  wolna
 8 i 9  IF  I.Wołowiec wolna
 1 i 2  IIkl. Roz.  J.Żeleźna  wolna
 3 i 4  III kl. roz.  J.Żeleźna  Biblioteka (A.Drwęska)
 5  1I  J.Żeleźna  A.Chempińska (EDB)
 6  1H  J.Żeleźna  M.Mroziewicz (j.polski)
 7  1E  J.Żeleźna  wolna
2 IH K.Wojciechowska wolna
3 i 4 IIBD K.Wojciechowska IIB – M.Tomczyk

IID – A.Dembska

5 kl. III gr. roz. K.Wojciechowska Biblioteka (A.Drwęska)
6 i 7 IIIE K.Wojciechowska lek. 6 A.Kubska (j.angielski)

lek. 7 I.Kaj (matematyka)

8 i 9 IF K.Wojciechowska wolna
3 i 4 IIE J.Czeterbok A.Czubanowska cała klasa
5 kl.III J.Czeterbok A.Dembska razem z gr. kl. III
7 i 8 kl. IIIF J.Czeterbok lek. 7 A.Kubska (j.angielski)

lek. 8 wolna

Uczniowie z kl.III gr. rozszerzenia chemii p. B.Kacprzak, którzy nie jadą na wycieczkę, lek. 3 i 4 – mają w Bibliotece szkolnej.